SENETLER

SENETLER

Senetler, artık az kullanılıyor diye düşünsekte, güvenilir evrak olma niteliğini halen korumaktadır. Çek modülünde sağladığımız bütün esnekliği birebir bu modüle de aktardık.

  • Senetler modülünde sadece giren çekler bordrosu ve verilen çekler bordrosu tarafınızdan oluşturulur. Geri kalan tüm hareket bordroları sistemde sizin aksiyon almanızın ardından sistem tarafından oluşturulur.

  • Bordrolar oluşurken her bir senet için valör faizi ve vadesi sistem tarafından hesaplanır. Senet alırken ve her türlü işlem yaparken senedin bugünkü değerini her zaman görebilirsiniz.

  • Birden fazla aldığınız senetlerde ise her bir senet için hesaplama yapması yanında bütün senetlerin ortalama vadesini de hesaplanır ve inceleyebilirsiniz.

  • Ekran tasarımının esnekliğinden dolayı aynı ekranda hem tanımlı bütün senetlerinizin listenizi görürken aynı zamanda farklı bir liste ile de portföydeki, ciro edilen, tahsildeki, karşılıksız, avukatınızdaki,... senetleri görüp her bir senet grubu için farklı fiş aksiyonları alabilirsiniz.

  • Ayrıca Avukata icra takibine verdiğiniz senetleri de takip edebilirsiniz.